Objednávka předplatného: Paliatívna medicína a liečba bolesti, 2015 (roč. 8) (cena: 200, studentská: 150)

Zvolte jednu z následujících možností (A, B nebo C):


A. Už mám uživatelské jméno a heslo:

Už dříve jsem se registroval na stránkách některého z časopsů Solen, mám jméno a heslo (pokud si jej nepamatujete, zkuste najít uvítací mail, ve kterém jsme vám ho poslali).
Tato možnost za vás automaticky vyplní většinu potřebných údajů jako jméno, adresa, email, apod.

B. Chci se zaregistrovat a zvolit si jméno a heslo:

Jméno a heslo zatím nemám, ale chci ho získat.
Registrace vám v budoucnu zjednoduší jakékoliv objednávky předplatného, přihlášky na kongresy či provádění testů on-line. Také můžete působit jako autor a posílat nám rukopisy svých článků. Registrace platí pro všechny naše časopisy.

C. Nehodlám se hlásit opakovaně:

Jméno a heslo nemám a nestojím o něj.
Dobrá, formulář bude o něco málo jednodušší, jméno a heslo vám vygeneruje počítač kdybyste ho přeci jen v budoucnu chtěli použít. Pro budoucí autory nebo absolventy autodidaktických testů se tato volba nehodí.

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.