Redakce:

 • Ing. Jana Repiská
 • SOLEN, s.r.o. Lovinského 16 811 04 Bratislava
 • tel.: +421 02/54 131 381
 • mob.: +421 0911 900 599
 • e-mail: repiska@solen.sk

Obchodní oddělení:

 • Mgr. Jana Chrenková
 • Lovinského 16, 811 04 Bratislava
 • tel.: +421 02/54 650 648
 • mobil: +421 0911 349 599
 • fax: +421 02/5465 1384
 • e-mail: chrenkova@solen.sk

Předplatné ČR:

 • Mirka Crhonková Greplová
 • e-mail: crhonkova@solen.cz,
 • tel.: 585 204 335,
 • mob.: 607 190 210,
 • fax: 582 396 099

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.